Piotr Ciereszko
Ur. 17 kwietnia 1921 w Potaszni, leżącej między Miorami a Drują. Przed wojną ukończył cztery klasy szkoły powszechnej w Potaszni. Nie mógł kontynuować nauki z powodów finansowych. Pracował od wczesnej młodości,  m.in. garbował owcze skóry u rodziny tatarskiej. Ożenił się w 1942 roku. W 1944 roku został zmobilizowany do polskiej armii i wysłany na front. W maju 1945 wkroczył do Berlina. Do domu powrócił w sierpniu 1945. Uniknął pracy w kołchozie, przez 20 lat zatrudniony był w młynie, a przez kolejne 12 w skupie warzyw i owoców. Mieszka z żoną w Miorach koło Brasławia.