Maria Sienkiewicz
Ur. 29 lutego 1933 r. we wsi Pobrzeg. Rodzice, Konstanty i Anna Niczyporowicz, mieli 11 ha gospodarstwo. Maria Sienkiewicz wojnę spędziła w Pobrzegu. Po wojnie skończyła 4 klasy rosyjskiej szkoły. Wyszła za mąż w 1950 r. Pracowała w kołchozie. Mieszka z mężem w Dąbrowicy. Ma troje dzieci, wnuki i prawnuki.