Waleria Walukiewicz
Ur. 9 grudnia 1922 r. w Kownie, z domu Grabowska. Przed wojną ukończyła polską szkołę powszechną i rozpoczęła naukę w polskim gimnazjum. Należała do harcerstwa. Po zamknięciu polskiej szkoły kontynuowała naukę w gimnazjum litewskim, nie ukończyła go jednak z powodu trudności językowych. Wyszła za mąż w 1943 r. Wraz z mężem należała do AK, działała jako łączniczka. Dziś nadal mieszka w Kownie, nigdy nie była w Polsce, chociaż ma tam liczną rodzinę.