Janina Szumiłło
Ur. w 1924 r. we wsi Szatyje, w powiecie kowieńskim (z domu Zwołyńska). Ojciec ponad osiem lat pracował w USA, gdy wrócił za zarobione pieniądze kupił gospodarstwo w Szatyjach. Wcześniej mieszkali w domu dziadków (odbywały się w nim polskie lekcje). W wieku okoł 7 lat pani Janina Szumiłło straciła mamę. Ojciec ponownie się ożenił. Janina Szumiłło ma dwoje przyrodniego rodzeństwa. Podczas okupacji niemieckiej była łączniczką AK. Podczas drugiej okupacji sowieckiej zabrano jej rodzinie ziemię. Do około 1944 roku  Janina Szumiłło mieszkała w Szatyjach, potem przeprowadziła się do Szyłuki, wreszcie zamieszkała w Kownie, gdzie razem z mężem pracowała w gorzelni. Dziś jest wdową, ma córkę, syn nie żyje.