Józef Bernard
Ur. 5 sierpnia 1933 r. we Lwowie. Ojciec Józefa Bernarda pracował przed wojną w biurze reklam. Należał do AK, zginął w czasie wojny. Józef Bernard uczył się w polskiej szkole, potem w technikum. Po jego ukończeniu pracował w Trembowli jako radiotechnik. Służbę wojskową odbył w Mukaczewie, potem uczył się na zaocznych studiach inżynierskich. Pracował w fabryce Kineskop. Obecnie jest na emeryturze, działa w Towarzystwie Polskim, gdzie pełni funkcję  skarbnika. Jest żonaty, obaj jego synowie mieszkają w Polsce.