Krystyna Ruda
Ur. 11 września 1931 r. we Lwowie. Matka była urzędniczką w wydawnictwie Ilustrowanego Kuriera Codziennego, ojciec zecerem. We wrześniu 1939 r. ojciec zginął podczas bombardowania miasta. W 1943 r. Krystyna Ruda została wywieziona na roboty do Niemiec, gdzie przebywała do 1945 r., pracując w gospodarstwie. Po wyzwoleniu przez Amerykanów trafiła do obozu przejściowego, skąd wyjechała do Polski, gdzie została aresztowana przez UB. W kwietniu 1946 r. wróciła do Lwowa. Pracowała w fabryce razem z jeńcami niemieckimi, potem w ambulansie pocztowym, następnie jako sekretarka i w Domu Uczonych. Wyszła za mąż, urodziła córkę. Od 1995 r. jest na emeryturze.