Regina Bielska
Ur.7 lipca 1934 w Dyneburgu. Miała siostrę i dwóch braci. Matka pracowała jako krawcowa, ojciec prowadził gospodarstwo. Rodzina spędziła wojnę za Dźwiną, po wojnie wróciła do Dyneburga. Regina Bielska skończyła 10 klas. W Rydze ukończyła technikum finansowo-kredytowe, potem dwa lata mieszkała i pracowała w Wielanach. Wróciła do Dyneburga, tam pracowała do emerytury. Jej wnuki uczą się w polskich i łotewskich szkołach.