Stanisława Jarema
Ur. 17 grudnia 1927 r. w Radłowicach (woj. lwowskie). Jej rodzice mieli własne gospodarstwo rolne. Przed wojną uczęszczała do polskiej szkoły powszechnej. Czasy II wojny światowej przeżyła w Radłowicach. W wieku 19 lat wyszła za mąż, urodziła syna. Pracowała w kołchozie, najpierw przy uprawie buraków, później w cegielni. Po wojnie rodzice Stanisławy Jaremy nie chcieli wyjechać do Polski w ramach repatriacji, Stanisława Jarema postanowiła więc zostać z nimi w Radłowicach. Polskę odwiedziła trzy razy, przyjeżdżając z wizytą do babci i wujków, którzy przesiedlili się w okolice Wrocławia. Mieszka w Radłowicach.