Ryszard Borejka
Ur. w 1932 roku w Wilnie. W rodzinnym mieście ukończył sześcioklasową szkołę powszechną. We wrześniu 1944 roku rozpoczął naukę w gimnazjum. W 1951 roku, po skończeniu szkoły średniej, wziął udział w półrocznych kursach pedagogicznych przygotowanych przez litewskie Ministerstwo Oświaty. Następnie pracował przez rok w szkole w rejonie solecznickim, skąd został powołany do wojska. Przez dwa lata służył w piechocie w obwodzie kaliningradzkim. Po powrocie pracował w redakcji gazety rejonowej w miasteczku Wielis. Pełnił tam funkcję tłumacza z języka litewskiego. Następnie rozpoczął studia w Instytucie Nauczycielskim w Nowej Wilejce na kierunkach biologia i geografia. W 1958 roku ukończył Instytut i rozpoczął pracę w szkole, gdzie poznał swoją przyszłą żonę. W latach 1963-1988 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły w Pikieliszkach. W miejscowości tej mieszka do dziś.