Regina Gauczowa
Ur. 10 stycznia 1925 roku w rodzinie szlacheckiej, w majątku Traupie Dwa nad Niewiażą na Litwie. Przez cztery lata uczyła się w domu, następnie uczęszczała do szkoły w Poniewieżu. Po wybuchu wojny i zamknięciu polskiego gimnazjum kontynuowała naukę w gimnazjum litewskim. W 1941 roku wraz z rodziną została przez Sowietów wywieziona na Syberię do Ałtajskiego Kraju, w okolice Barnaułu. Uciekła, zamieszkała w Kownie. Eksternistycznie zdała egzaminy i przez całe życie zawodowe pracowała jako korektorka. W 1949 roku wyszła za mąż, urodziła córkę. W 1960 roku wstąpiła do polskiego zespołu pieśni i tańca "Kotwica", w którym śpiewała przez kilkadziesiąt lat. Po powstaniu kowieńskiego oddziału Związku Polaków na Litwie objęła pieczę nad zbiorami książkowymi, za co została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.