Anna Riepko
Ur. 12 lutego 1928 r. w Brasławiu. Uczęszczała do polskiej szkoły powszechnej. Okres okupacji sowieckiej i niemieckiej przeżyła w rodzinnym mieście. Podczas okupacji sowieckiej jej brat został aresztowany przez NKWD. W 1947 roku została przesiedlona wraz z rodziną w głąb ZSRR. Trafiła do miejscowości Żelezianka, następnie do Tomska, gdzie założyła rodzinę i mieszka do dziś.