Władysław Finster
Ur. w 1932 r. w Bolesławiu (woj. lwowskie). W 1938 roku przeprowadził się wraz z rodzicami do pobliskiego Drohobycza, gdzie rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Po roku 1939 uczył się w szkole okupacyjnej. Po śmierci matki (1942) i ojca (1943) wyjechał do Bolesławia, gdzie zamieszkał ze stryjem. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 roku stryj został aresztowany i wywieziony w głąb ZSRR. Władysław Finster pozostał w Bolesławiu wraz z ciotką, która uniknęła wywózki ze względu na swoje ukraińskie pochodzenie. Jako osoba niepełnoletnia Władysław Finster nie wyjechał z Bolesławia w ramach powojennej repatriacji. Z czasem ożenił się i przeniósł do Drohobycza, gdzie mieszka do dziś.