Zbigniew Szczucki
Ur. 22 września 1935 w Stanisławowie. Jego ojciec pracował dorywczo, a matka handlowała na targu. Okres II wojny światowej Zbigniew Szczucki przeżył wraz z rodziną w Stanisławowie. Jego ojciec został aresztowany, osadzony w miejscowym więzieniu i wkrótce rozstrzelany przez Sowietów. Matka zajęła się utrzymaniem rodziny. W czasie okupacji niemieckiej Zbigniew Szczucki rozpoczął naukę, którą kontynuował po ponownym wejściu Rosjan. W wieku piętnastu lat podjął pracę w fabryce jako tokarz, później ukończył technikum. W latach 1955–58 służył w wojsku. Mieszka w Iwano - Frankowsku.