Regina Matusewiczowa
Ur. w 1929 r. w majątku Ludwinów nad Niemnem, w rosieńskim powiecie. Na początku lat 30. ojciec utracił majątek i rodzina przeniosła się do Kowna, później do Szawli. W 1942 r. Regina Matusewiczowa straciła ojca. Wojnę spędziła w Szawlach i w Pacunelach. Po wojnie skończyła gimnazjum w Szawlach. By dostać się na studia, wstąpiła do Komsomołu. W Kownie studiowała geodezję, po roku przeniosła się na medycynę. Wyszła za mąż, ma dwóch synów. Do 2000 r. pracowała jako lekarz psychiatra. Razem z mężem należy do Związku Bojarów Litwy, skupiającego osoby z pochodzeniem szlacheckim. Mieszka w Kownie.