Antoni Chaniewicz
Ur. we wsi Biełastok na Syberii (obwód tomski). Po ukończeniu szóstej klasy szkoły podstawowej został wyrzucony ze szkoły za chuligaństwo. Rozpoczął wówczas pracę w kołchozie jako pomocnik traktorzysty, a następnie, po ukończeniu kursu, jako traktorzysta. W 1947 roku za kradzież butelki ropy został zesłany bez procesu na siedem lat do łagru.  Pracował przy budowie elektrowni wodnej w Nowosybirsku. Wyszedł na wolność na skutek amnestii po śmierci Stalina.  Po roku ponownie został skazany na rok więzienia za posiadanie nielegalnego alkoholu. Po odsiedzeniu wyroku powrócił do rodzinnej wsi, gdzie aż do przejścia na emeryturę w 1987 roku pracował jako kierowca w kołchozie.