Maria Markisz
Ur. 7 listopada 1928 r. we wsi Biełastok na Syberii (obwód tomski) w rodzinie polsko-białoruskiej. Rodzina ze strony matka pochodziła z Małopolski, przyjechała na Syberię za ziemią, rodzina ze strony ojca przyjechała z Białorusi. W 1938 roku ojciec Marii Markisz wraz z innymi mężczyznami z wioski został zabrany przez NKWD jako "wróg ludu" i nigdy nie wrócił. W 1935 roku we wsi powstał kołchoz. Maria Markisz, po skończeniu kilku klas szkoły podstawowej, pracowała w nim przez całe życie.