Piotr Popow
Ur. w 1928 roku we wsi Biełastok na Syberii (obwód tomski), w rodzinie o polskich korzeniach. W 1938 roku jego ojciec został rozstrzelany jako "wróg ludu". Matka zmarła w 1945 roku, osierocając troje dzieci. Pochodzenie z rodziny "wroga ludu" uniemożliwiło Piotrowi Popowowi zmianę sytuacji życiowej - nie pozwolono mu nawet wstąpić do wojska. Ożenił się w 1953 roku, miał pięcioro dzieci. Przez całe życie pracował w miejscowym kołchozie, wykonywał różne zajęcia, po ukończeniu kursu był traktorzystą. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Biełastoku z żoną.