Nina Romanowska
Ur. 8 stycznia 1929 r. we wsi Pietropawłowka na Syberii (obwód tomski), w rodzinie pochodzenia polskiego. Miała dziewięcioro rodzeństwa. Matka Niny Romanowskiej przyjechała z Polski na Syberię z rodziną jako siedmioletnie dziecko, ojciec urodził się na Syberii, Polakami byli jego dziadkowie. W 1938 roku ojciec został wraz z innymi mężczyznami z wioski aresztowany przez NKWD jako "wróg ludu" i nigdy nie wrócił. Nina Romanowskaja skończyła 4 klasy szkoły podstawowej, po czym rozpoczęła pracę w kołchozie, następnie w sowchozie. Po wojnie pracowała przez 4 lata przy wyrębie lasu. W roku 1952 wyszła za mąż, za Polaka. W 1970 roku sowchoz został zlikwidowany, Nina Romanowskaja z mężem i dziećmi przeprowadziła się do Kriwoszejna, gdzie mieszka do dziś.