Józefa German
Ur. 29 lipca 1920 r. we wsi pod Tomskiem, na Syberii. Jej rodzice, polscy rolnicy,  przybyli tam kilkanaście lat wcześniej. W 1937 roku we wsi miały miejsce represje NKWD wobec ludności polskiej, m.in. brat Józefy German został aresztowany i na 17 lat zesłany do łagrów na Kołymę, wielu mężczyzn zostało rozstrzelanych. Józefa German skończyła szkołę podstawową. W 1941 roku wyszła za mąż za Rosjanina i przeprowadziła się do Tomska. Do emerytury pracowała w kołchozie. Obecnie mieszka w miejscowości Swiertłyj koło Tomska.