Marian Zinkiewicz
Ur. 10 grudnia 1927 r. we wsi Małe Łopie pod Kownem. Do 1939 r. uczył się w litewskiej szkole. Od 1940 r. kontynuował naukę w szkole polskiej. Rodzina przeniosła się do Kowna. W 1942 r. Marian Zinkiewicz stracił ojca i został wywieziony do Niemiec. Pracował w młynie w okolicach Berlina, do Kowna wrócił w 1945 r. Od lat 50. należy do polskiego zespołu pieśni i tańca "Kotwica", z którym bierze udział w licznych występach, m.in. na terenie Polski. Od lat 90. należy do Związku Polaków na Liwie. Po przejściu na emeryturę pracuje jako stróż w redakcji "Dziennika Kowieńskiego". Został odznaczony przez prezydenta RP za krzewienie polskości.