Zosina Miechowicz
Ur. 1 sierpnia 1929 r. w nieistniejącej już dziś wsi Łaszkari na Syberii (obwód nowosybirski), w polskiej rodzinie. Jej dziadkowie, emigranci z Polski, przyjechali na Syberię w poszukiwaniu ziemi. W wieku 17 lat wyszła za mąż za Polaka, również potomka dobrowolnych emigrantów. Mąż był kolejarzem, Zosina Miechowicz pracowała w kołchozie. Mieli sześcioro dzieci. Obecnie Zosina Miechowicz mieszka w miejscowości Swiertłyj koło Tomska.