Taissa Kałahurskaja
Ur. 21 maja 1921 r. w Białozierce (woj. tarnopolskie), w rodzinie polsko-ukraińskiej. Do wybuchu wojny jej rodzina mieszkała w Równem, gdzie pani Taissa Kałahurskaja chodziła do szkoły powszechnej i średniej. Po zdaniu matury rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Lwowskim. W 1941 roku została wraz z matką deportowana w głąb ZSRR. Przebywała na zesłaniu w Tomsku, Krasnojarskim Kraju i Kazachstanie. W 1945 roku powróciła do Lwowa, gdzie kontynuowała naukę i pracowała. W 1952 roku ponownie została przesiedlona w głąb ZSRR. Osiadła w Tomsku, gdzie mieszka do dziś.