Alojzy Komiaga
Ur. 9 lutego 1939 r. we wsi Gieremiony, w województwie grodzieńskim. Rodzice, Aleksander i Bronisława, mieli 12 ha gospodarstwo. W 1942 r. Alojzy Komiaga stracił matkę a w 1944 ojca. Wojnę i okupację spędził w Gieremionach, gdzie po wojnie chodził do szkoły. Skończył 8 klas. W 1952 r. odebrano mu gospodarstwo rodziców, przez dwa lata pracował w kołchozie. W 1958 r. został powołany do wojska. Służbę odbywał na Syberii, w okręgu murmańskim, nad Morzem Białym, przez ponad 3 lata. W tym czasie ani razu nie był w domu. W 1962 r. przyjechał do Grodna, podjął pracę w zakładzie energetycznym, gdzie przepracował 26 lat. Jednocześnie przystąpił do społecznego komitetu opiekującego się katedrą grodzieńską, która przez 29 lat była pozbawiona księdza. W 1980 r. został prezesem komitetu. W 1988 r. zrezygnował z pracy w zakładzie energetycznym i podjął stałą pracę przy katedrze. Do dziś pracuje w katedrze jako kościelny. Ma żonę, dwoje dzieci i wnuki.