Iraida Kałasznikowa
Ur. 21 lutego 1939 r. w Tomsku na Syberii. Jej dziadkowie, pochodzący z obwodu czetińskiego, zostali tam zesłani jako kułacy (dziadek był właścicielem młyna). Na zesłaniu rodzice Iraidy Kałasznikowej pracowali w kopalni w Nowokuzniecku, zaś dziadkowie i ona sama z rodzeństwem przy robotach leśnych. W Nowokuzniecku Iraida Kałasznikowa skończyła szkołę podstawową, następnie przeprowadziła się do Tomska, gdzie rozpoczęła pracę w fabryce chemicznej. Pracowała jako robotnica aż do emerytury, na skutek szkodliwych warunków pracy straciła zdrowie. Obecnie jest na emeryturze, jest członkiem "Memoriału".