Sofija Paliwoda
Ur. 23 października 1941 r. w Jarosławiu Ruskim pod Przemyślem, w rodzinie polsko-ukraińskiej. W 1945 roku, prawdopodobnie z powodu ukraińskiej narodowości ojca, rodzina została przesiedlona na Ukrainę Radziecką, do Żółkwi. W poszukiwaniu pracy rodzina przeniosła się do miasta Aleksandrija na południu Ukrainy. Stamtąd Sofija Paliwoda wyjechała do Dniepropietrowska, gdzie ukończyła technikum geologiczne. Po szkole została skierowana do pracy do Tadżykistanu na ekspedycję geologiczną (wieś Syr-Darinskij, obok Leninobado). Tam poznała męża, pracowała, przeszła na emeryturę. W 1995 roku, na skutek pogarszającej się sytuacji materialnej oraz wojny domowej toczącej się na południu kraju, Sofija Paliwoda z mężem wyjechała z Tadżykistanu i znalazła się w Tomsku. Podjęła tam pracę jako portierka w akademiku. Obecnie jest na emeryturze.