Maria Zawackaja
Ur.  22 sierpnia 1936 r. we wsi koło Kamieńca Podolskiego na Ukrainie, w polskiej rodzinie. W 1937 roku dziadek został rozstrzelany jako kułak, zaś ojciec, pracujący w kołchozie jako cieśla, wywieziony do łagru. W 1940 roku matka Marii Zawackiej wyszła ponownie za mąż, jednak jej drugi mąż zginął na froncie. W 1947 roku wrócił z łagru ojciec Marii Zawackiej. Po wojnie Maria Zawackaja skończyła szkołę średnią. Wyszła za mąż i wraz z mężem wyjechała do Kazachstanu. Po roku wróciła na Ukrainę z powodu choroby, ale po kilku latach ponownie wyjechała na Syberię, gdzie rodzina miała lepsze warunki materialne. W latach 70.  zamieszkała w Tomsku. Mąż Marii Zawackiej pracował jako milicjant, jednocześnie rodzina miała gospodarstwo rolne. Po śmierci pierwszego męża Maria Zawackaja ponownie wyszła za mąż. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Tomsku.