Maria Bilczuk
Ur. 9 maja 1934 r. w Stanisławowie. W latach 1939-43 mieszkała w Tarnopolu. Po śmierci ojca, w 1940 r., matka Marii Bilczuk wyszła drugi raz za mąż, a w 1956 r. razem z bratem Marii Bilczuk wyjechała do męża, który po wojnie został w Polsce. Maria Bilczuk uczyła się w polskiej szkole. Zdała maturę w 1952 r. i rozpoczęła studia w Instytucie Pedagogicznym w Stanisławowie. Po ich ukończeniu pracowała, aż do emerytury, w Instytucie jako wykładowca. Po śmierci pierwszego męża wyszła drugi raz za mąż. Ma syna i dwoje wnuków.