Maria Poczobut
Ur. 29 stycznia 1935 r. w Staniewiczach nad Niemnem, w zaścianku szlacheckim. Rodzice mieli 30 ha gospodarstwo, które po wojnie zostało im odebrane. Ojciec pracował w kołchozie. Mając 8 lat Maria Poczobut zamieszkała w Grodnie, gdzie po wojnie uczyła się przez półtora roku w polskiej szkole im. Królowej Jadwigi. Odeszła, gdy zamieniono ją na rosyjską. Skończyła technikum finansowe. Wyszła za mąż za Kazimierza Poczobuta, po 6 latach małżeństwa owdowiała. Ma syna. Pracowała jako księgowa w banku oraz w wojskowości. Nie była pionierką, nie należała do komsomołu ani do partii. Od 27 lat śpiewa w chórze w kościele farnym w Grodnie, pracuje też społecznie przy kościele. Należy do Związku Polaków.