Irena Matjas-Mikuła
Ur. 12 grudnia 1931 r. w Stanisławowie. Ojciec pracował na kolei, w czasie okupacji sowieckiej został aresztowany przez NKWD i uwięziony w łagrze na Syberii. Do rodzinnego domu nigdy nie powrócił, po wojnie zamieszkał w Polsce. Matka sądząc, że nie żyje, ponownie wyszła za mąż, za oficera Armii Czerwonej. Po szkole zawodowej Irena Matjas-Mikuła pracowała w restauracji, zajmowała się domem, wychowaniem dzieci.