Józefa Sienkiewicz
Ur. 14 marca 1928 w Dąbrowicy koło Nowogródka. Jej rodzice byli właścicielami dużego gospodarstwa rolnego. Do wybuchu wojny uczęszczała do polskiej szkoły powszechnej, potem do szkoły okupacyjnej. W 1942 roku wraz z trzema innymi członkami rodziny została wywieziona do pracy przymusowej do Niemiec. W Niemczech pracowała przez 10 miesięcy w fabryce armatury koło Berlina, następnie w obozie pracy w Berlinie, gdzie wykonywała prace kuchenne. Po zakończeniu wojny wróciła do domu, do Dąbrowicy. Nie chciała wyjechać do Polski w ramach akcji repatriacyjnej, pozostała w rodzinnej wsi, wyszła za mąż. Mieszka w Dąbrowicy koło Nowogródka.