Bolesław Turonek
Ur. 27 lutego 1929 w rodzinie polskich rolników w miejscowości Piestunia (woj. wileńskie). Przed wybuchem wojny uczęszczał do polskiej szkoły powszechnej we wsi Ostanowka. W wyniku reformy przeprowadzonej przez władze sowieckie został przeniesiony do 3 klasy, tym samym skończył siedmioletnią rosyjską szkołę powszechną. W 1941 roku ojciec został powołany do wojska, Bolesław Turonek wraz z matką prowadzili gospodarstwo rolne. Po wojnie gospodarstwo zostało włączone do kołchozu, w którym Bolesław Turonek pracował do momentu poboru do wojska. Po zakończeniu służby wojskowej nie wrócił do kołchozu, zamieszkał w pobliskiej Szarkawszczyźnie. W 1964 roku ukończył naukę zawodu traktorzysty w szkole mechanicznej w miejscowości Głębokie. Przez 14 lat mieszkał w Szarkawszczyźnie, w 1978 roku przeprowadził się do Brasławia. W Brasławiu pracował w szkole samochodowej, po 10 latach przeszedł na emeryturę. Obecnie mieszka w Brasławiu.