Bernarda Łuksza
Ur. 2 marca 1926 w Pawłowszczyźnie (pod granicą z Rosją Sowiecką) w polskiej rodzinie rolniczej. Ukończyła siedem klas szkoły powszechnej w Plusach. Po wejściu Sowietów w 1939 roku  rodzina uniknęła wywózki na Syberię dzięki pomocy zaprzyjaźnionego Żyda. W czasie okupacji niemieckiej rodzina ukrywała się w lesie. Po wojnie wieś objęła kolektywizacja, Bernarda Łuksza z rodziną rozpoczęła pracę w kołchozie. Bernarda Łuksza wyszła za mąż za Polaka, stolarza z zawodu i przeprowadziła się do Brasławia. Zajmowała się domem, wychowywała dwoje dzieci, pracowała też jako sprzedawczyni w sklepie. Obecnie mieszka w Brasławiu.