Zdzisław Baran
Ur. 27 listopada 1932 r. w Drohobyczu. Jego ojciec był inżynierem budowlanym. Do 1945 roku Zdzisław Baran uczęszczał do polskiej szkoły powszechnej w Drohobyczu, po wojnie uczył się w szkole ukraińskiej. Pracował jako handlowiec, później jako majster w warsztacie radiowym. W październiku 1954 roku został powołany do wojska. Trzyletnią służbę odbywał w Stalingradzie, gdzie uczył się obsługi czołgu. W 1957 roku powrócił do Drohobycza i zajął swoje poprzednie stanowisko pracy. Jako majster cechu pracował do 1998 roku. Mieszka w Drohobyczu.