Maria Polaczek
Ur. w 1936 roku w Nowym Sołońcu w Rumunii. Tam przeżyła pierwsze lata okupacji. W momencie zbliżania się frontu na Bukowinę Maria Polaczek, razem ze swoją rodziną i resztą mieszkańców wsi, została przesiedlona przez Niemców w okolice Suczawy. W maju 1945 r. wraz z pozostałymi Polakami powróciła do zniszczonej rodzinnej wsi. Po wojnie ukończyła cztery klasy szkoły powszechnej i zajmowała się gospodarstwem. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Nowym Sołońcu.