Zygmunt Polaczek
Ur. w 1921 roku w rodzinie polskiej w Nowym Sołońcu w Rumunii. Miał trzech braci. Uczęszczał na lekcje języka polskiego w Domu Polskim, wybudowanym w Nowym Sołońcu w 1929 roku. Po wybuchu wojny został wcielony do wojska, w którym służył przez cztery lata, głównie w oddziałach stacjonujących na terytorium Rumunii. W 1944 roku powrócił do rodzinnej miejscowości, która została w dużym stopniu zniszczona w czasie działań wojennych. Jego rodzice zmarli w czasie wojny, na wojnie zginął też jeden z braci. W 1945 roku Zygmunt Polaczek ożenił się z miejscową Polką. Nie wyjechał do Polski w ramach powojennej repatriacji z uwagi na żonę, która nie chciała zostawiać w Rumunii rodziców. Razem z żoną objął gospodarstwo swoich rodziców. Mieszka z rodziną w Nowym Sołońcu.