Wanda Bielanowicz
Ur. 27 stycznia 1926 r. w miejscowości Zabłocie koło Baranowicz. Wcześnie straciła matkę; rozpoczęła pracę w rodzinnym gospodarstwie rolnym, w związku z czym ukończyła jedynie 4 klasy szkoły podstawowej. Wanda Bielanowicz spędziła wojnę w rodzinnej wsi. Podczas walk niemiecko-sowieckich zginął jej dziadek. W 1944 roku w okolicy wybuchła epidemia tyfusu, w czasie której zmarli jej ojciec i babcia. Po wojnie Wanda Bielanowicz wyszła za mąż i przeprowadziła się do Nieświeża. Pracowała w sowchozie. Obecnie mieszka z rodziną w Baranowiczach.