Krystyna Gaponik
Ur. w 1932 roku w Grodnie. Przed wojną jej rodzina mieszkała na przedmieściach Grodna, ojciec pracował jako majster w cegielni. W czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej Krystyna Gaponik uczyła się w polskiej szkole na tajnych kompletach. W 1941 roku zmarł jej ojciec. Po wojnie matka nie zdecydowała się na wyjazd do Polski w ramach repatriacji, pozostała z dziećmi w Grodnie. Krystyna Gaponik uczyła się przez cztery lata w polskiej szkole im. Królowej Jadwigi, a po jej zamknięciu w wieczorowej szkole białoruskiej. Od 15 roku życia pracowała na poczcie, w dziale sortowania listów z zagranicy. Po 40 latach przeszła na rentę. Aktywnie uczestniczyła w życiu religijnym społeczności w Grodnie, m.in. brała udział w akcjach oporu przeciwko władzom sowieckim, które dążyły do zamknięcia miejscowej fary.