Jerzy Marian Kieszkowski
Ur. w 1928 roku w Warszawie. Jego rodzice prowadzili w Warszawie zakład fryzjerski, matka była Białorusinką, ojciec Polakiem, oficerem Legionów Polskich. W połowie lat 30. rodzina przeprowadziła się do Grodna, gdzie rodzice otworzyli zakład fryzjerski. Jerzy Kieszkowski uczył się przez trzy lata w szkole powszechnej im Królowej Jadwigi, potem rok w szkole im. Stefana Batorego. Jeszcze przed wojną jego rodzice rozwiedli się. Ojciec przeniósł się do Warszawy razem z jednym z synów, Jerzy Kieszkowski razem z siostrą pozostał z matką. Po wybuchu wojny rodzina przeniosła się do majątku Stanisławów koło Grodna, po kilku miesiącach powróciła do miasta. W czasie okupacji sowieckiej Jerzy Kieszkowski uczył się w szkole białoruskiej. Po wkroczeniu Niemców do Grodna pracował w zakładzie stolarskim, co uchroniło go przed wywózką do Niemiec na roboty. Po wojnie rozpoczął naukę w szkole zawodowej. Szkoła wysłała go do pracy w fabryce zbrojeniowej na Uralu, gdzie pracował od 1944 do 1948 roku. Obecnie mieszka w Grodnie.