Irena Cybulska
Ur. w 1930 roku w Dąbrowicy, powiat lidzki. Ojciec był Polakiem wyznania prawosławnego, matka katoliczką; mieli pięcioro dzieci. Przed wojną Irena Cybulska skończyła dwie klasy polskiej szkoły powszechnej, następnie cztery klasy szkoły białoruskiej. Po wojnie rodzina nie wyjechała do Polski w ramach repatriacji, ojciec zdecydował się pozostać w Dąbrowicy. Gospodarstwo zostało włączone do kołchozu. Irena Cybulska pracowała w kołchozie, wykonywała najprostsze prace rolne. W latach 90., po likwidacji kołchozów, przeszła na rentę. Mieszka w Dąbrowicy koło Nowogródka.