Janina Łojko-Korolewicz
Ur. 15 lutego 1927 r. w Łohiszynie. Jej rodzice byli zamożnymi rolnikami, wychowywali trzynaścioro dzieci. Po wejściu Sowietów w 1939 r. większość majątku została rodzinie odebrana. Po wojnie Janina Łojko pracowała w kombinacie mięsnym. Wyszła za mąż, opiekowała się dziećmi swojej zmarłej siostry. Obecnie mieszka w Łohiszynie.