Kazimierz Stefanowicz
Ur. 10 kwietnia 1932 r. w Łohiszynie koło Pińska. W wieku sześciu lat rozpoczął naukę w polskiej szkole powszechnej, kontynuował ją podczas okupacji niemieckiej. Jego dziadkowie ze strony matki zostali zesłani na Syberię tuż przed wybuchem wojny. W wieku 12 lat Kazimierz Stefanowicz zaczął pracować fizycznie, pomagając matce w pracach rolniczych. Od najmłodszych lat samodzielnie uczył się grać na skrzypcach. Brał również udział w wielu konkursach piosenki, podczas których zdobywał liczne nagrody. Od 1992 roku jest organistą w miejscowym kościele. Mieszka z rodziną w Łohiszynie, należy do Związku Polaków.