Aleksandra Stiepanowicz
Ur. 17 grudnia 1908 r. w Łohiszynie. Jej rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Aleksandra Stiepanowicz przez całe życie pracowała na roli, najpierw w gospodarstwie rodziców, później własnym, po wojnie w kołchozie. Obecnie mieszka z rodziną w Łohiszynie. Jej dwie córki wyjechały po 1990 r. do Polski.