Katarzyna Szerniewicz
Ur. 18 kwietnia 1926 r. Łohiszynie koło Pińska. Przed wojną skończyła w rodzinnym miasteczku sześć klas polskiej szkoły powszechnej. W Łohiszynie przeżyła całą wojnę (w latach 40. służyła przez kilka miesięcy u radzieckiego majora). Po wojnie pracowała na roli, potem w kołchozie. Obecnie mieszka w Łohiszynie. Ma dzieci i wnuki.