Józefa Martos
Ur. 20 lipca 1929 r. we wsi Zawita koło Nieświeża. Jej rodzice zajmowali się uprawą roli; ojciec przez pewien czas pełnił urząd sołtysa, matka pracowała sezonowo w majątku Radziwiłłów. Józefa Martos przeżyła wojnę i okupację w rodzinnej wsi. W czasie powojennej repatriacji na wyjazd do Polski zdecydowała się tylko jej siostra. Po 1945 r. gospodarstwo rodziców Józefy Martos zostało włączone do kołchozu. Aby uniknąć pracy w kołchozie, Józefa Martos podjęła naukę w zawodzie krawcowej i zatrudniona została w szwalni. Po wyjściu za mąż zamieszkała w Nieświeżu, gdzie pracowała w przedszkolu, w kotłowni. Obecnie mieszka w Nieświeżu.