Fot. Mateusz Sidor
Czesław Sobolewski
Ur. w 1925 roku we wsi Juchniewicze pod Nowogródkiem. Rodzice mieli własne gospodarstwo rolne. Przed wojną Czesław Sobolewski ukończył szkołę powszechną. W 1939 roku, gdy ojciec po walkach zbrojnych na kilka miesięcy trafił do niewoli, Czesław Sobolewski zajmował się gospodarstwem. W czasie wojny zachorował na reumatyzm, musiał chodzić o kulach, dlatego nie wstąpił do partyzantki, nie został powołany do wojska sowieckiego, nie został także wywieziony do pracy przymusowej do Niemiec. Po wojnie, w 1950 roku, gospodarstwo państwa Sobolewskich zostało włączone do kołchozu. Czesław Sobolewski pracował tam 10 lat, potem przeniósł się do Nowogródka, gdzie kupił mieszkanie i pracował m.in. w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania, a także jako stróż. Ożenił się, wybudował dom w Litówce pod Nowogródkiem, pracował w fabryce.