Nadieja Dawiczenko
Ur. 30 marca 1935 r. w Pińsku. Jej ojciec pracował w fabryce zapałek, matka zajmowała się domem. 19 lipca 1941 r. Nadieja Dawiczenko z matką i rodzeństwem wywieziona została na Syberię, do Kraju Ałtajskiego. Na zesłaniu rozpoczęła naukę w szkole rosyjskiej, do drugiej klasy poszła już do szkoły z polskim językiem nauczania. W 1945 r. dowiedziała się o śmierci swojego ojca, który w 1942 r. zginął pod Smoleńskiem. W 1947 r. wróciła do Pińska, gdzie skończyła szkołę podstawową i rozpoczęła naukę w zawodzie księgowej. W latach 1953-1959 pracowała w banku. Obecnie mieszka w Pińsku, należy do miejscowego Związku Sybiraków.