Wiktor Mostek
Ur. 4 czerwca 1929 r. w Albertynie koło Słonimia. Jego ojciec pochodził spod Częstochowy, na Polesie trafił w poszukiwaniu pracy. W czasie wojny ojciec i najstarsza siostra Wiktora Mostka zostali rozstrzelani przez Niemców, jeden z braci zmarł na skutek odniesionych ran. Wiktor Mostek musiał wcześnie przejąć obowiązki głowy rodziny i pomagać matce i siostrze w gospodarstwie. Po wojnie Wiktor Mostek zdał maturę i ukończył studia na Akademii Melioracyjnej. Przez całe życie pracował jako inżynier meliorant. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Pińsku. Przez dwie kadencje był przewodniczącym Związku Polaków w Pińsku, założył Polską Macierz Szkolną w tym mieście.