Ludwika Pawlak
Ur. 29 września 1915 r. w Doruchowie (powiat ostrzeszowski, Wielkopolska) w rodzinie ziemiańskiej. W 1936 r. wstąpiła do zgromadzenia zakonnego Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Ratowie (imię zakonne: Siostra Ryta). Po odbyciu nowicjatu ukończyła szkołę rolniczą. W 1939 r. wyjechała do domu zakonnego w Pińsku, gdzie mieszka do dziś. Podczas II wojny światowej rozpoczęła pracę w magazynie odzieżowym pińskiego szpitala. Pracę tę kontynuowała również po wojnie, gdy ze względu na politykę ZSRR zgromadzenie nie mogło istnieć w sposób jawny. Pracowała również w domu dziecka w Pińsku oraz w tamtejszej parafii rzymskokatolickiej, prowadząc m.in. księgi parafialne i przepisując katechizmy.