Maria Szachnowicz
Ur. 1 listopada 1929 r. w Pińsku. Jej rodzice posiadali duże gospodarstwo rolne. Maria Szachnowicz marzyła o studiach, jednak w warunkach powojennych udało się jej ukończyć jedynie kurs krawiecki. Pracowała też w rolnictwie. Obecnie mieszka w Pińsku, jest członkiem miejscowego Związku Polaków, aktywnie uczestniczy w życiu religijnym parafii katolickiej w Pińsku.