Barbara Szymańska
Ur. 3 lutego 1932 r. w Pińsku. Jej ojciec pochodził z Pińska i pracował w porcie na Pinie, mama pochodziła z Grodna. Do 1939 r. Barbara Szymańska skończyła jedną klasę polskiej szkoły powszechnej, potem uczyła się już w szkole sowieckiej. Przez pewien czas podczas okupacji chodziła na lekcje j. polskiego do prywatnej nauczycielki. Po wojnie Barbara Szymańska skończyła szkołę pielęgniarską i przez całe życie pracowała w tym zawodzie, w miejscowym szpitalu. W 1957 w jej rodzinnym domu zamieszkał ks. kard. Kazimierz Świątek. Mieszka tam po dziś dzień, Barbara Szymańska pracuje jako jego gospodyni.